Wat andere ondernemers nu al willen weten.

Welk groeimodel je ook hanteert.
Elke groeifase laat zich uiteindelijk kenmerken door een crisis.

ALT

Ondanks deze voorkennis lopen veel ondernemers vast bij het realiseren van hun groeiambitie. De praktijk blijkt vaak weerbarstig.
Dat kan en moet anders. Daarom is er GROEIPAUZE.

 

“Traditionele cursussen, workshops en trainingen vertellen hoe je moet groeien. Groeipauze laat je leren van groei.”
ALT

Groeipauze is een tijdelijke onderbreking voor ondernemers en management met als doel stil te staan bij de impact die groei op de organisatie, haar mensen en stakeholders heeft, om vervolgens door te kunnen ontwikkelen.

Groeipauze helpt ondernemers op beslissende momenten de rust te bewaren en de juiste keuzes te maken. Door te pauzeren zijn zij eerder en beter in staat om belemmeringen te signaleren en om te reflecteren. Hierdoor kunnen zij de organisatie en de mensen voorzien van wat echt nodig is om verder te groeien.

.

Pauzeren

Pauzeren omwille van de continuïteit. Daar staat een groeipauze voor. Je hoeft natuurlijk niet letterlijk te stoppen met groeien. Wel ga je stilstaan bij de impact die de groei van je organisatie heeft op de mensen en de periferie. Groei als doelstelling wordt even minder dominant. Er wordt ruimte gemaakt voor bewustwording.

1.
.

Reflecteren

Om inzicht te krijgen op de impact van groei wordt er gestart met reflectie. De manier van handelen en samenwerken, reacties op situaties en het aanwezige gevoel en sentiment worden onderzocht en bespreekbaar gemaakt. Daarbij is er aandacht voor zowel de rationele als ook de emotionele aspecten.

2.
.

Signaleren

Door te pauzeren en te reflecteren wordt er expliciet aandacht gevraagd voor het onderwerp groei. De vervolgstap is om aandacht te vestigen op de uitkomsten van de reflectie en deze nader te duiden. Zowel het signaleren van obstakels als ook kansen maken onderdeel uit van deze stap.

3.
.

Equiperen

In deze fase worden er passende antwoorden gezocht bij de vraag wat de organisatie, de mensen en overige stakeholders nodig hebben om hun taak goed te vervullen én om duurzaam te kunnen blijven presteren. Dit kan betrekking hebben op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau.

4.
.

Activeren

Tijd om aan de slag te gaan met de bevindingen die de groeipauze hebben opgeleverd en om er voor te zorgen dat deze gaan werken in de praktijk. Het regelmatig bewaken van de voortgang als ook het zorgen dat iedereen zich inzet en meedoet vormen een cruciaal onderdeel van deze stap.

5.

Groeipauze voor

Wil je meer weten?